Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Loti Lesotho (LSL)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Loti Lesotho (LSL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 37.083 Lượng 2.141,55 6,13 %
988,87 Gram 57,11
30.757 Ounce 1.776,26
988.874 Kilo 57.108,00