Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dinar Serbi (RSD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 238.693 Lượng 26.685,15 12,59 %
6.365,13 Gram 711,60
197.978 Ounce 22.133,36
6.365.134 Kilo 711.604,04