Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krona Thụy Điển (SEK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krona Thụy Điển (SEK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 21.845 Lượng -203,73 -0,92 %
582,53 Gram -5,43
18.119 Ounce -168,98
582.530 Kilo -5.432,73