Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.440,49 Lượng -271,96 -4,84 %
145,08 Gram -7,25
4.512,48 Ounce -225,57
145.080 Kilo -7.252,31