Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Đông Caribbea (XCD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 5.620,18 Lượng 1.469,06 35,39 %
149,87 Gram 39,17
4.661,52 Ounce 1.218,48
149.871 Kilo 39.174,91