Bullion Rates > Lịch sử giá Bạch kim tính theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) Tháng Hai 2021

Lịch sử giá Bạch kim theo Đô la Trinidad & Tobago (TTD) - Tháng Hai 2021

 Giá Bạch kim (Giá/lượng)Giá Bạch kim (Giá/gram)
01/02/219.279,12247,44
02/02/218.966,20239,10
03/02/219.028,55240,76
04/02/219.022,14240,59
05/02/219.167,94244,48
08/02/219.494,34253,18
09/02/219.664,34257,72
10/02/2110.191271,76
11/02/2110.138270,34
12/02/2110.271273,90
15/02/2110.702285,37
16/02/2110.404277,43
17/02/2110.289274,39
18/02/2110.416277,77
19/02/2110.439278,37
22/02/2110.419277,84
23/02/2110.165271,06
24/02/2110.401277,37
25/02/2110.037267,65
26/02/219.776,96260,72