Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.425,49 Lượng -376,35 -10,05 %
91,347 Gram -10,04
2.841,19 Ounce -312,15
91.347 Kilo -10.035,99