Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 205.977 Lượng 5.091,56 2,59 %
5.492,72 Gram 135,77
170.843 Ounce 4.223,07
5.492.723 Kilo 135.774,82