Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 785,47 Lượng -84,07 -9,67 %
20,946 Gram -2,24
651,49 Ounce -69,73
20.946 Kilo -2.241,83