Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Franc Burundi (BIF)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Franc Burundi (BIF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.150.510 Lượng -290.151,04 -6,67 %
110.680 Gram -7.737,36
3.442.541 Ounce -240.658,83
110.680.270 Kilo -7.737.360,99