Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 5.447,05 Lượng -1.472,92 -21,18 %
145,25 Gram -39,28
4.517,93 Ounce -1.221,68
145.255 Kilo -39.277,95