Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Rúp Belarus (BYN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 5.089,98 Lượng -864,23 -14,74 %
135,73 Gram -23,05
4.221,76 Ounce -716,81
135.733 Kilo -23.046,13