Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Đô la Belize (BZD)

Giá Vàng gần đây theo Đô la Belize (BZD)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 4.833,54 Lượng -57,65 -1,18 % 4.812,99 4.903,02
128,89 Gram -1,54 128,35 130,75
4.009,06 Ounce -47,82 3.992,02 4.066,69
128.894 Kilo -1.537,35 128.346 130.747