Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Giá Vàng gần đây theo Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 14.649 Lượng 92,87 0,64 % 14.509 14.652
390,63 Gram 2,48 386,91 390,72
12.150 Ounce 77,03 12.034 12.153
390.632 Kilo 2.476,57 386.907 390.717