Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Krone Đan Mạch (DKK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 19.469 Lượng 2.723,65 16,26 %
519,18 Gram 72,63
16.148 Ounce 2.259,06
519.177 Kilo 72.630,61