Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 49.600 Lượng -4.231,87 -7,86 %
1.322,65 Gram -112,85
41.139 Ounce -3.510,02
1.322.654 Kilo -112.849,79