Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Lempira Honduras (HNL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 49.600 Lượng 13.288,81 36,60 %
1.322,65 Gram 354,37
41.139 Ounce 11.022,08
1.322.654 Kilo 354.368,22