Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Ấn Độ (INR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 169.939 Lượng 3.290,14 1,97 %
4.531,70 Gram 87,74
140.952 Ounce 2.728,93
4.531.704 Kilo 87.737,07