Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 3.039.356 Lượng 1.248.128,99 69,68 %
81.049 Gram 33.283,44
2.520.921 Ounce 1.035.230,70
81.049.491 Kilo 33.283.439,83