Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Won Hàn Quốc (KRW)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Won Hàn Quốc (KRW)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.833.542 Lượng 1.048.444,85 59,17 %
75.561 Gram 27.958,53
2.350.213 Ounce 869.607,47
75.561.112 Kilo 27.958.529,35