Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 650,69 Lượng 5,98 0,93 %
17,352 Gram 0,16
539,70 Ounce 4,96
17.352 Kilo 159,50