Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 753,84 Lượng 31,89 4,47 %
20,102 Gram 0,85
625,26 Ounce 26,45
20.102 Kilo 850,33