Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Dinar Kuwait (KWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 623,93 Lượng -20,45 -3,22 %
16,638 Gram -0,55
517,51 Ounce -16,96
16.638 Kilo -545,29