Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 753,84 Lượng 289,24 63,41 %
20,102 Gram 7,71
625,26 Ounce 239,90
20.102 Kilo 7.713,10