Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 41.241 Lượng 843,72 2,09 %
1.099,77 Gram 22,50
34.207 Ounce 699,81
1.099.766 Kilo 22.499,30