Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Leu Moldova (MDL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 39.107 Lượng 10.735,93 38,82 %
1.042,87 Gram 286,29
32.437 Ounce 8.904,66
1.042.866 Kilo 286.291,40