Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 2.212.133 Lượng 41.699,97 1,92 %
58.990 Gram 1.112,00
1.834.801 Ounce 34.587,04
58.990.210 Kilo 1.111.999,32