Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Kwacha Malawi (MWK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 2.025.520 Lượng 900.664,38 80,07 %
54.014 Gram 24.017,72
1.680.019 Ounce 747.034,49
54.013.863 Kilo 24.017.716,72