Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Ringgit Malaysia (MYR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 9.673,57 Lượng 51,98 0,54 %
257,96 Gram 1,39
8.023,51 Ounce 43,12
257.962 Kilo 1.386,27