Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 20.898 Lượng 1.861,04 9,78 %
557,28 Gram 49,63
17.333 Ounce 1.543,60
557.280 Kilo 49.627,74