Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Krone Na Uy (NOK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 30.682 Lượng 9.793,68 46,89 %
818,19 Gram 261,16
25.449 Ounce 8.123,14
818.193 Kilo 261.164,88