Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 135.492 Lượng 3.599,62 2,75 %
3.613,12 Gram 95,99
112.381 Ounce 2.985,62
3.613.120 Kilo 95.989,86