Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 118.549 Lượng 995,42 0,85 %
3.161,32 Gram 26,54
98.328 Ounce 825,63
3.161.318 Kilo 26.544,51