Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Peso Philippine (PHP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 161.646 Lượng 27.878,93 20,84 %
4.310,57 Gram 743,44
134.074 Ounce 23.123,51
4.310.571 Kilo 743.438,23