Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Peso Philippine (PHP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Peso Philippine (PHP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 118.220 Lượng 9.904,85 9,26 %
3.152,53 Gram 264,13
98.055 Ounce 8.215,34
3.152.529 Kilo 264.129,20