Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rúp Nga (RUB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 120.698 Lượng 24.720,96 27,47 %
3.218,62 Gram 659,23
100.110 Ounce 20.504,21
3.218.621 Kilo 659.225,55