Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Somalia (SOS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 1.244.408 Lượng 33.789,01 2,79 %
33.184 Gram 901,04
1.032.145 Ounce 28.025,49
33.184.223 Kilo 901.040,30