Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Shilling Somalia (SOS)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Shilling Somalia (SOS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 1.183.813 Lượng -48.624,35 -3,95 %
31.568 Gram -1.296,65
981.885 Ounce -40.330,30
31.568.337 Kilo -1.296.649,33