Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Baht Thái (THB)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Baht Thái (THB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 75.322 Lượng 3.927,55 5,57 %
2.008,58 Gram 104,73
62.474 Ounce 3.257,61
2.008.575 Kilo 104.734,57