Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Baht Thái (THB)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Baht Thái (THB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 75.322 Lượng 3.358,06 4,72 %
2.008,58 Gram 89,55
62.474 Ounce 2.785,26
2.008.575 Kilo 89.548,31