Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Baht Thái (THB)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Baht Thái (THB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 75.322 Lượng 22.723,53 43,94 %
2.008,58 Gram 605,96
62.474 Ounce 18.847,49
2.008.575 Kilo 605.960,81