Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Manat Turkmenistan (TMT)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Manat Turkmenistan (TMT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.052,49 Lượng -427,11 -5,78 %
188,07 Gram -11,39
5.849,52 Ounce -354,26
188.066 Kilo -11.389,64