Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 6.749,55 Lượng 257,87 3,97 %
179,99 Gram 6,88
5.598,25 Ounce 213,88
179.988 Kilo 6.876,47