Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dinar Tunisia (TND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 6.523,55 Lượng -290,33 -4,25 %
173,96 Gram -7,74
5.410,80 Ounce -240,81
173.961 Kilo -7.742,08