Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/09/23 43.889 Lượng 1.114,10 2,60 %
1.170,36 Gram 29,71
36.402 Ounce 924,06
1.170.361 Kilo 29.709,28