Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 35.460 Lượng 766,72 2,20 %
945,59 Gram 20,45
29.411 Ounce 635,94
945.590 Kilo 20.445,94