Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 35.718 Lượng 14.805,56 70,80 %
952,47 Gram 394,81
29.625 Ounce 12.280,12
952.468 Kilo 394.814,89