Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rand Nam Phi (ZAR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 46.612 Lượng 24.205,49 108,03 %
1.242,99 Gram 645,48
38.661 Ounce 20.076,66
1.242.991 Kilo 645.479,61