Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.401,20 Lượng -992,33 -12,00 %
197,37 Gram -26,46
6.138,75 Ounce -823,06
197.365 Kilo -26.462,04