Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lek Albania (ALL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lek Albania (ALL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 245.886 Lượng 2.127,12 0,87 %
6.556,95 Gram 56,72
203.944 Ounce 1.764,29
6.556.951 Kilo 56.723,10