Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Lek Albania (ALL)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Lek Albania (ALL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 237.688 Lượng 16.196,73 7,41 %
6.338,34 Gram 431,91
197.144 Ounce 13.433,99
6.338.339 Kilo 431.912,79