Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.992,76 Lượng -69,77 -1,74 %
106,47 Gram -1,86
3.311,70 Ounce -57,87
106.474 Kilo -1.860,53