Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Lev Bulgaria (BGN)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Lev Bulgaria (BGN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.005,55 Lượng 12,79 0,32 %
106,81 Gram 0,34
3.322,30 Ounce 10,60
106.815 Kilo 340,96