Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Lev Bulgaria (BGN)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Lev Bulgaria (BGN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
26/09/22 3.943,19 Lượng 412,71 11,69 %
105,15 Gram 11,01
3.270,59 Ounce 342,31
105.152 Kilo 11.005,54