Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Lev Bulgaria (BGN)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Lev Bulgaria (BGN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.005,55 Lượng 1.438,83 56,19 %
106,81 Gram 38,37
3.322,30 Ounce 1.193,40
106.815 Kilo 38.368,79