Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Lev Bulgaria (BGN)

Giá Vàng gần đây theo Lev Bulgaria (BGN)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 4.142,66 Lượng 55,22 1,35 % 4.080,31 4.143,55
110,47 Gram 1,47 108,81 110,49
3.436,03 Ounce 45,80 3.384,31 3.436,77
110.471 Kilo 1.472,58 108.808 110.495